Känsla för identitet och exponering 

Svenska Bygg & Projektering har gedigen erfarenhet av företagsmiljöer för exponering och fysisk kundkontakt. Vi arbetar med showrooms, mässproduktion och roadshows för kunder inom ett flertal branscher.

I dessa avseenden blir vi ofta kontaktade utifrån en av två premisser. Den första handlar om att realisera ett koncept som en PR-byrå eller marknadsavdelning tagit fram.

Den andra gäller ofta en idé på grundstadiet. Det handlar inte sällan om att företaget kommer på att de ska närvara vid en branschmässa och inte riktigt vet hur de ska förvalta den aktiviteten. Det kan också handla om en renovering av lokaler där varor och tjänster ska exponeras på ett sätt som speglar företagets identitet samtidigt som det är säkert, kvalitetsorienterat och attraktivt ur kundens perspektiv.

 

Oavsett fall, så kan vi vara behjälpliga med allt från behovsanalys och konceptualicering till produktion och fysiskt färdigställande.