Helentreprenad med omtanke

Svenska Bygg & Projektering arbetar regelbundet med privatpersoner i projekt runt och i hemmet. Vi har erfarenhet av det mesta, från byggnation av altaner till resningar av stommar och avancerade nybyggnationer.

 

Det som skiljer oss från många andra i branschen är hur vi agerar gentemot våra kunder. Vår kunskap och erfarenhet medför ofta att vi ser möjligheter och eventuella hinder på ett sätt som privatpersoner sällan gör. 

Vi arbetar därför med en grundläggande behovsanalys och lyssnar till vad våra kunder önskar uppnå, snarare än vad de tror sig vilja ha. Därefter utarbetar vi en plan med budget, formgivning och materialval i nära samarbete med kunden. Det brukar visa sig att våra idéer och råd bidrar till klara förbättringar av ursprungsidén.

 

Kontakta oss  gärna för att höra hur vi kan hjälpa er med ert projekt.